WIJ in top 3 ‘plezier en prestatie’

Het Utrechtse bureau &Samhoud, bekend van zijn onderzoeken naar plezier en prestatie in werkorganisaties, voerde begin dit jaar een onderzoek uit naar de betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers van WIJ. Het onderzoek resulteerde in een overall rapportcijfer van 7.6, op een schaal met als hoogste gemeten waarde tot dusver een rapportcijfer 8.

Een mooie score, vond &Samhoud. Hoe mooi bleek onlangs toen het bureau de resultaten van de laatste 100 metingen, met in totaal 35.000 respondenten, naast elkaar legde. WIJ komt op een mooie 3e plaats.

De 100 metingen van &Samhoud vonden plaats in uiteenlopende branches. Denk aan financiële dienstverlening, overheid, IT, onderwijs, zorg, professionele dienstverlening, productie en retail.

Echte prestaties essentieel

Zelf spreekt &Samhoud niet van een tevredenheidsmeting maar van een plezier- en prestatiemeting. De filosofie is dat medewerkers pas echt plezier aan hun werk gaan beleven als er ook echte prestaties worden verlangd. Echte prestaties vragen om inzet, motivatie en vakmanschap en schenken, als ze geleverd zijn, echte voldoening.

In totaal onderscheidt &Samhoud 8 plezierpijlers. Dit zijn de volgende:

  • Balans – tussen druk en niet druk, stress en ontspanning, kritiek en complimenten, werk en thuis. Afwisselende werkdruk dus, niet alleen maar werken, variatie in het werk, genoeg tijd voor thuis.
  • Openheid – weten wat er speelt, in je eigen werk maar ook in de rest van het bedrijf: eerlijkheid, open communicatie, toegang tot informatie, geen politieke spelletjes, weten waar je aan toe bent.
  • Kansen en uitdagingen – om het werk aantrekkelijk en spannend te houden: persoonlijk kunnen groeien, vakmanschap ontwikkelen, cursussen en trainingen kunnen volgen, betrokken zijn, kennis delen.
  • Bevestiging en waardering – geven en ontvangen van waardering, niet alleen tussen manager en medewerker maar ook onderling. Dit geeft gevoel van trots en voldoening, aandacht, respect, weten dat je werk er toe doet.
  • Inspirerende werkomgeving – werken in een goed gebouw, in een goede werkomgeving, met goede spullen en gereedschappen, een aansprekende missie en een prettige cultuur en werksfeer. Werken met winners.
  • Vrijheidsgraden – vrij zijn om naar eigen inzicht je werk en activiteiten in te richten, binnen de kaders van een collectieve visie en strategie (en niet een functieomschrijving want die inspireert niet). Zelf je werk en tijd kunnen indelen dus, ruimte om besluiten te nemen, geen bazen die je op de vingers kijken, eigendomsgevoel.
  • Vieringsmomenten – samen genieten als er mooie resultaten zijn geboekt maar ook samen zijn onder een paasbrunch of sinterklaasfeest, iets anders dus dan alleen werk want je deelt meer met elkaar.
  • Loon en beoordeling – een goed basissalaris, goede arbeidsvoorwaarden en dit solide en rechtvaardig geregeld hebben. Geen collega die slecht presteert en tegelijk meer verdient.

Resultaat

De grafiek verderop laat zien hoe WIJ op deze dimensies scoort en hoe zich dit verhoudt tot de metingen bij andere bedrijven. Hoger dan alle andere organisaties scoort WIJ in openheid. Dit betreft zaken als eerlijkheid tussen collega’s, of duidelijk is waar de organisatie mee bezig is, of medewerkers mee mogen praten over belangrijke beslissingen, en of de leidinggevenden met kritiek kunnen omgaan.

Ook erg tevreden zijn de medewerkers, vergeleken met andere organisaties, over de kansen en uitdagingen in het werk en over de bevestiging en waardering voor hun prestaties. Om dit te meten is de medewerkers bijvoorbeeld gevraagd of ze hun werk als zinvol ervaren, of het werk aansluit bij hun capaciteiten, of de managers betrokken zijn bij de medewerkers en of er wederzijds respect tussen collega’s is.

Waarom &Samhoud

Tevredenheidsmetingen worden door allerlei bureaus verricht. Bijna allemaal maken ze in hun vraagstelling een scherp onderscheid tussen enerzijds de organisatie of het management, anderzijds het personeel. De typische aanbeveling die hieruit voortvloeit is die van de organisatie die ervoor moet zorgen dat puntje puntje puntje. De medewerker in de rol van passief object.

Een organisatie als de WIJ waar van de medewerkers actorschap en rekenschap wordt verlangd kan hiermee slecht uit de voeten. Met actorschap wordt bedoeld dat medewerkers echte verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en resultaten, met rekenschap dat ze hun keuzes achteraf transparant kunnen verantwoorden. &Samhoud kwam het dichtst bij deze WIJ-ambitie van de organisatie als netwerk waarin de medewerkers zelf verantwoordelijk zijn en hun eigen prestaties en plezier organiseren.

Zelf was &Samhoud in 2008 winnaar van de prestigieuze Great Place To Work. Dit model meet een organisatie op vijf dimensies: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en vriendschap. Op alle vijf dimensies scoorde &Samhoud bijzonder hoog. Kijk hier voor meer informatie over &Samhoud. Informatie over Great Place To Work staat hier.

Scores en benchmark

Scores en benchmark
WIJ in relatie tot andere organisaties

Een gedachte over “WIJ in top 3 ‘plezier en prestatie’

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: