08/06/2014

Marokkaanse afkomst heeft met criminaliteit niets van doen

Door johnbeckers

Marokkaanse afkomst heeft met criminaliteit niets van doen

Eindelijk is er dan een diepgaand, langjarig onderzoek geweest naar criminaliteit onder jongeren. In Rotterdam. En wat blijkt? Criminaliteit en etniciteit hebben geen bal met elkaar te maken.

Wijkagenten weten dit al lang. Op wijkniveau zijn er even veel allochtone als autochtone jongeren met fout gedrag. School of ouders spelen in de ontwikkeling van dat gedrag geen enkele rol. De rol van ouders houdt rond het twaalfde jaar zo ongeveer op. Dan heeft het weinig zin om te proberen via de ouders de jongeren te beïnvloeden, net zo min als kennisoverdracht op school veel zoden aan de dijk zet. Staat misschien flink, de vlucht in actie, maar de effectiviteit is nul.

De allesbepalende factor voor crimineel gedrag zijn de buurt en de vriendennetwerken. Als er ergens kan worden geïntervenieerd is het dus daar, in de buurt. “Met scherp toezicht en het verstoren van groepen, liefst in een vroeg stadium”.

Dat sluit perfect aan bij de inzichten van Gladwell in The Tipping Point en Earls in The Herd over de rol van sociale interacties in de vorming van gedrag. Ben er op tijd bij, anders is er geen houden meer aan. 

NRC-artikel: http://goo.gl/KV56dO
Onderzoeksrapport: http://goo.gl/Ty54pS
Earls: http://goo.gl/tclP9T

De conclusies zijn niet anders dan toen de eerste resultaten van dit langjarig onderzoek werden gepubliceerd, eind 2002. Zie het persbericht: http://goo.gl/UjhDpv

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juni/07/marokkaanse-afkomst-heeft-met-criminaliteit-niet-1385404