03/01/2015

Van decentralisatie naar versnippering naar incidenten naar regels naar bureaucratie.

Door johnbeckers

Van decentralisatie naar versnippering naar incidenten naar regels naar bureaucratie. Gidsland Denemarken komt terug van decentralisatie 

“De sociaal werkers zijn de spil waar de Deense jeugdzorg om draait. Ze hebben de taak die in veel Nederlandse gemeenten dit jaar zal worden vervuld door de wijkteams: problemen vroegtijdig opsporen, de zaak onderzoeken en de benodigde hulp inschakelen, van schuldhulpverlening tot huiswerkbegeleiding”.

“De eerste jaren na de decentralisatie van 2007 bleek het systeem in sommige Deense gemeenten behoorlijk te rammelen, vertelt Viborg. Met name het afgelegen Jutland werd opgeschrikt door een aantal gruwelijke misbruikschandalen. Incestplegers bleken juist dankzij het opgeknipte systeem in staat om van de radar te blijven door van de ene afgelegen gemeente naar de andere te verhuizen. ‘We noemen dat fenomeen zorgnomaden’, zegt Viborg. In één geval werden tien kinderen in een familie jarenlang misbruikt. Hoewel er duidelijke signalen waren dat het mis was, grepen lokale bestuurders niet in. De publieke verontwaardiging was groot toen dit uitkwam”.

“De centrale Deense overheid besloot strenger toezicht op de jeugdhulpverlening door te voeren. Maar Viborg en haar collega’s worstelen nu met de bureaucratie die de nieuwe regels hebben veroorzaakt. ‘Ik schat dat ik zeker driekwart van mijn tijd doorbreng achter mijn computer. Ik moet schrijven, schrijven en nog meer schrijven.'”

Volledig artikel: http://goo.gl/H1xSnZ

http://s.vk.nl/ar/3821948?__gda__=st%3D1420271024~exp%3D2035439024~acl%3D/ar/3821948?__gda__%3D*~hmac%3D919f7cf164edbecd79c130dbbc74ec6ab0ca89b79f5d1c402cb53efc807f0d27