15/04/2015

Terug naar waar je van bent, ook in de daklozenopvang.

Door johnbeckers

Terug naar waar je van bent, ook in de daklozenopvang. “Het viel mij op dat in de daklozenopvang de trend om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, zoals in de ouderenzorg, ontbreekt. Bij daklozenopvang is men vooral bezig voorzieningen te creëren. Kom maar binnen en blijf maar zitten. Dan zie je dat deze opvang problemen oplost van andere maatschappelijke sectoren. Je moet bij een aanmelding teruggaan naar de kern”. 
Geldt trouwens niet alleen voor daklozenopvang. Innoveren? Weet wat jouw ideaal is en kijk elke dag opnieuw of je er dichterbij komt met wat je doet. Van A naar B op de manier van B.