13/09/2015

Paul Verhaeghe’s zoektocht naar autoriteit.

Door johnbeckers

Paul Verhaeghe’s zoektocht naar autoriteit. Niet de oude, patriarchale, van boven naar beneden, maar een nieuwe autoriteit die andersom werkt, bottom-up en horizontaal, samen sturend in netwerken en gemeenschappen, à la Hannah Ahrendt, maar dan met de gereedschappen van nu.
Volledig artikel: https://goo.gl/3vhNMZ