21/09/2016

Niet opdrachtgeverschap maar partnerschap heeft de toekomst

Door johnbeckers

Niet opdrachtgeverschap maar partnerschap heeft de toekomst

Gemeenten, lees dit artikel voordat u met het aanbesteden van welzijnsdiensten begint! http://www.inverbinding.works/sociale-innovatie/1062-aanbesteden-van-welzijn-en-diensten-kent-alleen-maar-verliezers

Tim H.G. Robbe Dirk Boersma PCC Ik ontwikkelde bestuurlijk aanbesteden o.a. op de netwerktheorie en wat die zegt over de “wicked problems”. Dat zijn dan problemen waarbij zowel kennis als normen onzeker zijn. Het sociale domein is vergeven van dit soort problemen. Het is ook de reden dat klassiek aanbesteden nooit gaat werken. Er is voortdurende innovatie en ontwikkeling nodig omdat de kennis en normen nooit zeker zullen worden. De aanbesteding moet daarom uit niet meer bestaan dan het organiseren van “het spel” tussen de deelnemers: financiers, uitvoerders én uiteindelijke zorgvragers. Het faciliteren van de dialoog/onderhandelingen door het creëren van eenzelfde taal, waardoor het ook mogelijk wordt nieuwe ontwikkelingen en bijkomende kosten gaandeweg de uitvoering te incorporeren. Eigenlijk moet je dus helemaal niet aanbesteden 🙂

John Beckers Tim H.G. Robbe “Eigenlijk moet je dus helemaal niet aanbesteden”. En uit de rol van aanbesteder en inrichter stappen, ook uit die van inrichter of organisator van het proces. Netwerken zijn dynamisch in actie en samenstelling. Financiers zoals gemeentes acteren daarin als deelnemers en doen dat zolang ze daar voldoende voordeel in zien voor hun eigen agenfda, net zoals alle andere deelnemers ook elke dag de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen.
5
3 mnd
Tim H.G. Robbe
Tim H.G. Robbe Eens John Beckers! Let wel: netwerken kennen wel procesregels die de ontwikkeling geleiden. Het is echter niet mogelijk procesregels in beton te gieten. Wel om deze te beïnvloeden en daarmee ook de ontwikkeling van het netwerk. Procesregels staan lang niet, zelfs vrijwel nooit, in fysieke contracten. Het kan wel helpen dat te doen. En dan zijn we bij bestuurlijk aanbesteden aanbeland, althans zoals ik dat heb bedoeld.

John Beckers Tim H.G. Robbe Idem. Ik noem ze speregels maar we bedoelen hetzelfde, vermoed ik. Vergelijk straatvoetbal en competitievoetbal. In netwerken is het straatvoetbal. Spelregels of procesregels zijn niet gegeven maar ontstaan door en tijdens het spel. Ze zijn van toepassing zolang de spelers zich eraan houden (en niet één speler denkt exclusief in control te zijn). André Wierdsma had daar die mooie term voor: tijdelijk werkbare overeenkomsten. Het fascinerende van netwerken is dat ze dynamisch, broos, en taai en sterk tegelijk zijn, net zoals dat straatvoetbal van jongetjes van 10.

https://www.linkedin.com/groups/1975256/1975256-6116510168709689348?trk=hb_ntf_COMMENTED_ON_GROUP_DISCUSSION_YOU_COMMENTED_ON#commentID_6184277058839941120