03/04/2017

In de waan van de dag sta je er nooit bij stil maar Breda Doet is in al zijn eenvoud een innovatie van heb ik jou…

Door johnbeckers

In de waan van de dag sta je er nooit bij stil maar Breda Doet is in al zijn eenvoud een innovatie van heb ik jou daar. Oude en taaie problemen – versnippering, concurrentie, ondoorzichtigheid, om er maar een paar te noemen – lossen we op een hoger niveau op alsof ze nooit bestaan hebben. Lichtvoetig, zachtmoedig, openhartig. Daar mogen we wel meer mee voor de dag komen. Op de kaart zetten dus. Er is al iemand die Breda Doet in de VNG-databank heeft gestopt. Daar heeft de VNG een artikel over geschreven waarover ik nu net op Linkedin een post heb gemaakt. Zie https://goo.gl/I8XT1v. Wie volgt?

Op Linkedin
Transformeren – delen van werk, zeggenschap en governance met de mensen voor wie je er wilt zijn – lukt als je bijpassend organiseert en bestuurt. Van a naar b op de manier van b. Breda is goed op weg met Breda Doet. Ingesleten rollen, versnippering, opdrachtgever- en opdrachtnemergedoe, het wordt steeds meer iets van vroeger wat er niet meer toe doet. Wat er wel toe doet zijn idealen en die waar willen maken. Dat kan alleen samen. En dus bestuur je ook samen. Niet in organisaties oude stijl maar in netwerken. Besturen is dan meedoen. Dat is Breda Doet. Met onbekende bestemming samen op pad.

Vraag Tim Robbe: Lijkt wel wat op de inspiratietafel toch?
Antwoord: Dat was een van de stappen op weg hiernaartoe, net als het waardedenken van M&S en de wens van de gemeente Breda om subsidierelaties te herstructureren en samenbundelen. Inmiddels stappen we af van voorgecodeerde producten en resultaten en zijn alle activiteiten, groot en klein, co-producties van klanten, stakeholders, vrijwilligers en professionals, m.i.v. die van de gemeente. Je weet dus van tevoren niet wat er komt want alles gaat op maat. Dat is voor veel organisaties een ingrijpende verandering (zie de rechter kolom op pagina 4: https://goo.gl/8FvGTL) en vraagt nog veel aandacht. In de ultieme situatie vloeit de inzet van vrijwilligers en professionals naadloos samen met die van inwoners en klanten en laten we dat soort termen of rollen los. Dan hebben we allemaal een voor- en achternaam en is dat genoeg.
Antwoord: Ondertussen blijven we even goed zakelijk. Daarvoor hebben we dat door en door solide toetsingskader. Zonder zo’n instrument lukt zoiets niet.

Vraag Paul Hulst: Is al eens geprobeerd, gaat niet werken en is niet in het belang van de vrijheid van de client om zelf te kiezen. De aanbieders verdelen het geld onderling, de gemeente kijkt toe en bemoeit zich niet met de inhoud en de burger moet straks naar de aanbieder waarvan het geld nog niet op is. Of zie ik het allemaal te somber ?
Antwoord: Veel te somber. Ik weet niet waar hetal eerder is geprobeerd. De gemeente maakt deel uit van Breda Doet, ook in de uitvoering. Net als het werk van de anderen wordt ook dat van de gemeente in de netwerken beoordeeld. Een veschil is misschien dat in Breda Doet geen instellingen participeren die maatwerkvoorzieningen leveren. Het is uitsluitend voorliggend veld (alle drie d’s) inclusief indicaties voor zover die nodig zijn. Bovendien is het geen experiment waarin we gaan proberen maar een weg die we samen inslaan. Terug kan niet meer, wel zullen we voortdurend kijken wat er goed gaat en wat er beter moet.