Disruptie van de democratie: de nieuwe macht van burgers

Gemeenteraad, adviesraad, cliëntenraad, raad van toezicht, ondernemingsraad….. Alles waar het woord raad in voorkomt, roep ik soms, moet zich goed achter de oren krabben. Ben ik nog wel nodig?

De politieke partijen zijn nu volop bezig met de gemeenteraadsverkiezingen. Veel hebben een partijprogramma met daarin een visie over openbaar bestuur. De last is dat ze denken dat ze daarover gaan. Van A naar B ga je het best op de manier van B, denk ik graag, maar in dit proces gaat het anders. Want wie verandert wie? De overname van het publiek bestuur is al in volle gang, met of zonder politiek. De primaire vraag voor de oude politek is hoe verbinding te houden en zich te verstaan met Burger 3.0. Hoeveel volksvertegenwoordiging heeft een echte democratie nodig?

De zakenwereld laat zien, sinds de aanbiedersmarkt in een vragersmarkt veranderde, hoe ze nieuwe bruggen bouwt naar de klant en vooral luistert. De politiek zal het ook moeten gaan doen, al wordt de tijd steeds krapper. Revolutie komt nu eenmaal altijd sneller dan je verwacht.Gemeenteraad, adviesraad, cliëntenraad, raad van toezicht, ondernemingsraad….. Alles waar het woord raad in voorkomt, roep ik soms, moet zich goed achter de oren krabben. Ben ik nog wel nodig?

De politieke partijen zijn nu volop bezig met de gemeenteraadsverkiezingen. Veel hebben een partijprogramma met daarin een visie over openbaar bestuur. De last is dat ze denken dat ze daarover gaan. Van A naar B ga je het best op de manier van B, denk ik graag, maar in dit proces gaat het anders. Want wie verandert wie? De overname van het publiek bestuur is al in volle gang, met of zonder politiek. De primaire vraag voor de oude politek is hoe verbinding te houden en zich te verstaan met Burger 3.0. Hoeveel volksvertegenwoordiging heeft een echte democratie nodig?

De zakenwereld laat zien, sinds de aanbiedersmarkt in een vragersmarkt veranderde, hoe ze nieuwe bruggen bouwt naar de klant en vooral luistert. De politiek zal het ook moeten gaan doen, al wordt de tijd steeds krapper. Revolutie komt nu eenmaal altijd sneller dan je verwacht.


Tv-journalisten brengen nog steeds onzinquotes van niets zeggende politici. Ondertussen heeft de burger zélf al lang de informatiemacht gegrepen

In politiek Den Haag woedt discussie over referenda. In het nieuwe regeerakkoord is het afschaffen van de huidige referendumwet opgenomen, onder verwijzing naar het ‘mislukken’ van het laatste referendum over Oekraïne. De politieke vraag is of deze politieke partijen sowieso tegen referenda zijn en dus gemakshalve vergeten dat deze ‘mislukking’ aan eigen politiek mismanagement lag. Of dat de negatieve uitslag van deze ‘volksraadpleging’ de nieuwe coalitie niet bevalt en deze dan maar van referenda in het algemeen af wil. Maar uiteindelijk is dit allemaal oude politieke strijd volgens ouderwetse patronen.

Meest opvallend voor degenen die de ‘disruptie’ in de markt volgen en begrijpen, is dat politiek Den Haag meent dat het nog steeds zeggenschap heeft over directe democratie. Men beseft niet dat er door de moderne ICT- en social media-technieken en toepassingen in de vorm van apps, websites en platforms een nieuw direct en onafhankelijk kanaal is ontstaan. Een kanaal van, voor en tussen burgers. Hierlangs kunnen burgers te allen tijde en over ieder issue – en soms voor een belangstellend en groot publiek – hun persoonlijke mening delen en daar steun voor verwerven.

Facebook

De publieke opinie is voor het eerst werkelijk publiek. De impact ervan zit niet alleen in de nog steeds voortgaande technologische vernieuwingen, maar vooral in de verbondenheid van heel veel mensen via hun pc en mobiele telefoon. Zo heeft Facebook wereldwijd circa 1,8 miljard maandelijkse gebruikers, waarvan 1,2 miljard dagelijks. Dit is veel meer dan nationale politici bereiken. Denemarken heeft dat wél ingezien en heeft inmiddels een ‘techno-ambassadeur’ naar Silicon Valley afgevaardigd.

Illustratief voor dit negeren van de nieuwe technologie was het gedrag van de Binnenhofpers tijdens de onderhandelingen rond het nieuwe kabinet. Journalisten hingen met camera en microfoon op het Binnenhof rond, op zoek naar quotes van niets zeggende politici. Meest verbazingwekkend was dat de pers dit nog dagelijks bleef uitzenden ook.

Het nieuwe directe kanaal is een directe concurrent van dit soort onzinberichtgeving. De nieuwe slag in het medialandschap en de platformeconomie is immers die om de schaarse aandacht van iedere burger, die inmiddels vele alternatieven heeft voor deze schamele en saaie berichtgeving.

Communities

Politiek is uiteindelijk een gevecht om de macht om de wereld in te kunnen richten naar jouw perspectief, belangen en normen. Het volk zit tegenwoordig online, komt elkaar daar tegen, kent elkaar, vormt ‘communities’, wisselt meningen en standpunten uit, komt tot consensus, die openlijk wordt gecommuniceerd. Vanuit het perspectief van dat nieuwe directe kanaal is dus de revolutionaire disruptieve vraag hoeveel volksvertegenwoordiging in formele democratische instituties een echte democratie daarbovenop dan nog nodig heeft.

Welke macht geeft dat nieuwe directe kanaal dan aan burgers? Om te beginnen informatiemacht: ieder kan overal en te allen tijde relevante informatie ophalen volgens de eigen vragen, checken op eerder onderzoek, checken op deskundigheid bij collega-burgers of experts en zelfs checken of de officieel ingehuurde experts te vertrouwen zijn. Zo vormen inmiddels burgers in Noord-Nederland een eigen expertise-community rond alles wat de NAM beweert of door experts laat beweren.

Transparantie

Vervolgens is er opinie- en communicatiemacht: de collectieve opinies worden gepubliceerd, volgens echte transparantie: namelijk hoeveel mensen die opinie steunen. Een duidelijkheid die de oude kanalen alleen hebben bij peilingen (met vaak mankementen in representativiteit) of verkiezingsuitslagen (dus achteraf). Voor de rest is er op de oude kanalen veel meningsvorming uit kleine kring die wordt gebracht als groots en meeslepend. Zoals toen het Sociaal en Cultureel Planbureau aantoonde dat Nederland veel milder over migratie denkt dan de dominante geluiden pretendeerden.

Die opinievorming onder burgers wordt dus geuit in publicaties ‘op het web’ en kan zo worden benut door belangrijke partijen. Zo werd de benoeming van Loek Hermans tot tijdelijk burgemeester van Zutphen tegengehouden door een persoonlijk appèl tegen die beslissing via een website. Door een paar honderd Zutphenaren werd die afwijzing openlijk zichtbaar gesteund. De fractievoorzitters in de gemeenteraad draaiden vervolgens als een blad aan de boom, nadat ze het besluit eerst in de binnenkamertjes wel hadden gesteund.

Collectieve opinies

De nieuwste technologie laat inmiddels ook toe dat we voorbij het simpele like/dislike van Facebook en het even simpele ja/neen van referenda, collectieve opinies kunnen vormen. Online kunnen de meest ingewikkelde discussies en uitwisseling van argumenten met zeer grote groepen burgers direct plaatsvinden, zoals sommige gemeenten nu toepassen. Het in conservatieve retoriek veel aangehaalde beeld van dommigheid van volksraadplegingen wordt hier doorbroken juist dankzij nieuwe technologie. Dan blijken juist de bestaande referenda dommig.

Dit leidt tenslotte tot publicatiemacht: die ingewonnen informatie, verzamelde opinies en beeldende observaties worden ongecensureerd en ongefilterd gepubliceerd op een voor iedereen toegankelijk kanaal.

Trump

Die politieke impact wordt natuurlijk ook aangetoond door het onderzoek in de Verenigde Staten naar de invloed van Russen op de uitslag van de verkiezing van Donald Trump tot president. Het nieuwe directe kanaal is blijkbaar ook heel geschikt voor politieke manipulatie. Gelukkig is die manipulatie niet alleen in handen van vermogenden of politici met een grote campagnekas, zoals de succesvolle acties van #MeToo en #POinActie laten zien.

Een deel van de strijd om de macht wordt dan ook toenemend een strijd tussen deze kanalen. Alle openlijke discussies hierover moeten dus met een flinke politieke korrel zout worden genomen.

Fakenews

Daarom begon Trump meteen na zijn verkiezing over ‘fakenews’, terwijl hijzelf een van de producerende partijen van veelvuldig fakenews is en wellicht zijn verkiezingsoverwinning erop gebaseerd is. Pas dus ook op voor de ogenschijnlijk genuanceerde en deskundige kritiek op het nieuwe directe kanaal, zoals het verwijt van tribunegedrag of demagogie. Dit blijkt vaak te komen van degenen die positie hadden in de oude kanalen.

De disruptie in de markt heeft inmiddels de zakenwereld geleerd dat alleen het omarmen en naar je toe halen van dit directe kanaal je voortbestaan veilig stelt. Politici moeten ook de macht van het directe kanaal niet als bedreiging zien, maar als kans en aanvulling. Een tijdige omarming van deze nieuwe technologische werkelijkheid dichtbij de leef- en informatiewereld van burgers zal verhoeden dat gekozen democratie wordt ondermijnd en alleen nog een bordkartonnen toneelstukje in Den Haag is, waar dan ouderwetse tv nog over bericht. Nog een lange weg te gaan, maar: revolutie komt altijd sneller dan je verwacht.

Steven de Waal, oud-voorzitter van Boer & Croon, is oprichter van de denktank Public SPACE Foundation.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.