28/06/2019

Organiseren zonder organisatie. Zonder functies, vergaderingen en leidinggevenden.

Door johnbeckers

Een van de weinige soortgenoten van ons eigen WIJ: Aldowa. Ook daar geen functies, afdelingen en vaste vergaderingen. Evenmin als managers, pops of vakantiebriefjes. Wat er wel is: vertrouwen en verantwoordelijkheid. De kunst van samen.

In de woorden van Allard Droste: ” Waar ik echt trots op ben is mijn kluppie. Mijn mannen en vrouwen. Want ik heb een team zonder functieprofielen, zonder afdelingen, zonder functioneringsgesprekken. Geen beoordelingsgesprekken, geen vergaderingen, geen vaste werktijden, geen vakantiedagen die worden bijgehouden, geen HR of hoofd HR, geen inkoop of hoofd inkoop, geen hoofd financiën, geen autorisatieschema. Iedereen mag en kan alles kris kras door elkaar heen. Vragen?”

Veel van zulke bedrijven zijn er niet. VPRO’s Tegenlicht (verkort) liet er in 2015 een paar zien. Wat ze delen is dat ze vanuit verschillende windstreken en aanvliegroutes tot bijna identieke manieren van organiseren komen, alsof er een gemeenschappelijk dna zit. Is dat het dna dat vrij komt als je Taylor uit de organisatie haalt?

nlgroeit - team Aldowa
Allard Droste’s kluppie