13/07/2019

Van WIJ naar wij. Werken als Wikipedia

Door johnbeckers

Organiseren zonder organisatie, zou dat kunnen? WIJ laat zien dat je er ver mee kunt komen. WIJ is werkzaam in het sociaal domein in Breda en telt zo’n vijfduizend klanten en zeshonderd medewerkers waaronder 550 vrijwilligers. Plus een paar duizend burgers en mantelzorgers met wie die klanten en medewerkers volop samenwerken.

Het ideaal, zelfredzaamheid van mensen, is altijd hetzelfde gebleven. Maar de medewerkers zijn steeds meer met die mensen samen gaan doen. Dichtbij, als gelijken. Met ook die mensen zelf aan het werk, en aan het roer. Van consumenten werden het prosumenten, ieder met een eigen proces en een eigen netwerk, naar gelang de behoefte en de noodzaak.

‘Gaan doen zoals je wilt zijn’, luidt het motto bij WIJ. Met als gevolg dat vaste functies, teams en vergaderingen zijn verdwenen. Vanzelf, omdat de mensen thuis die dingen niet hebben. WIJ werd wij. Een verzameling netwerken en netwerkjes die toebehoren aan de mensen die ze maken: klanten, mensen van WIJ, verpleegkundigen, familie, net wie maar nodig is. Bij elkaar bijna tienduizend mensen die elkaar vinden in steeds weer nieuwe situaties. Waarbij elke situatie wordt bestuurd door de mensen die zich samen in die situatie bevinden. Net als thuis of in het verkeer.

De slides laat zien welke route en welke dwaalwegen de mensen bij WIJ zijn gelopen om te komen waar ze anno 2019 zijn. Intussen trekt de karavaan door, De weg is de herberg.

Zie ook: Organiseren zonder organisatie bij Aldowa.